Regulamin firmowy

Regulamin Wirtualnej Firmy BBATS

 1. Zarząd
  Zarząd firmy tworzą:

Prezesi: DjigorPL i Radecki89

W przypadku nieobecności osoby na stanowisku do spraw kadr, specjalisty do spraw logistyki, czy też innej osoby funkcyjnej każdy członek zarządu ma prawo przejąć jego funkcję. Każdemu członkowi zarządu przysługuje służbowa skrzynka e-mailowa w domenie @bbatsvs.pl , którą zobowiązany jest sprawdzać minimum raz dziennie. (osoby które nie posiadają skrzynki proszone są o kontakt z administratorem technicznym- DjigorPL)

 1. Wymagania Rekrutacyjne
  Osoba starająca się o zatrudnienie w naszej firmie powinna spełniać niniejsze wymagania:
  Ukończone 12 lat
  Komunikator Discord
  Posiadanie DLC: Going East, Skandynawia, Viva la France
  Znajomość przepisów ruchu drogowego
  Sprawny mikrofon
 2. Proces rekrutacji
  Rekrutacja składa się z 3 etapów:
  Wypełnienia formularza rekrutacyjnego na stronie firmy: http://rekrutacja.bbatsvs.pl
  Rozmowy rekrutacyjnej
  Przebycia trasy z osobą odpowiedzialną za rekrutację oraz członkiem zarządu firmy
 3. System Rozliczeń Tras

W naszej firmie obowiązuje system rozliczeń o nazwie vtlog.net,

5.Rangi w firmie
W naszej firmie obowiązują następujące rangi:

Szef – członek zarządu któremu podlegają wszystkie pozostałe rangi/funkcje w firmie
(tag koloru czerwonego)

Członek Zarządu – są to osoby funkcyjne odpowiedzialne za zarządzanie firmą

Spedytor – osoba odpowiedzialna za przydzielania tras oraz o to by każdy kierowca miał przydzieloną określoną limitem liczbę normy miesięcznej kilometrów
(tag koloru Zielonego)

PILOT – osoba uprawniona do pilotowania konwojów oraz ładunków ponad gabarytowych
– tag wg. stanowiska w firmie
(pilot jest jedynie dodatkową funkcją)

Stanowisko Ds. Kadr – jak sama nazwa mówi osoba zajmująca się sprawami kadrowym
(tag koloru różowego)

Przyjaciel Firmy – są to nasi znajomi, przyjaciele, stali bywalcy na naszym serwerze discord
(brak tagu oraz koloru)

Moderator – osoba odpowiedzialna za ład i porządek na serwerze Discord
(brak tagu na multiplayer)

Kierowca – jak sama nazwa mówi
(tag koloru niebieskiego)

Administrator IT – osoba odpowiedzialna za sprawy związane z utrzymaniem i naprawą serwerów Discord, TeamSpeak3, strony oraz wszelkich systemów IT używanych w firmie a także służbowego maila.

6.Komunikacja
Podstawowym narzędziem komunikacji w firmie jest serwer Discord.
Na komunikatorze należy zachowywać się w sposób kulturalny, ograniczyć ilość słów wulgarnych oraz nie przekrzykiwać obecnie mówiącej osoby.
Na kanałach komunikacyjnych firmy bezwzględnie zakazuję się dyskryminacji na tle seksualnym, rasowym czy etnicznym. Każdy podczas rozgrywki powinien mieć ustawiony status komunikatora na „dostępny” ( nie jest obowiązkowe przebywanie na kanale głosowym)

7.Rozgrywka
Nasza Firma stawia na realizm rozgrywki dlatego też zabrania się przekraczania prędkości powyżej 90 km/h wyjątkami są zjazdy z górzystych terenów oraz Piloci poruszający się samochodami osobowymi lub też ciągnikami siodłowymi bez naczepy z umieszczoną z przodu za szybą tabliczką z napisem „PILOT” oraz włączoną sygnalizacją ostrzegawczą (pomarańczowe koguty). Dodatkowo każdy kierowca powinien posiadać za szybą po stronie kierowcy tabliczkę z własnym imieniem bądź Nickiem w grze.

Każdy gracz zobowiązany jest ustawić jednostki metryczne w grze Euro Truck Simulator 2

Waluta: Euro
Paliwo: Litr
Prędkość: km/h
Waga ładunku: Tony

Jednostki metryczne dla gry American Truck Simulator:

Waluta: Euro
Paliwo: Galony
Prędkość: mph/mile
Waga ładunku: Funty

Ustawienia w grze realnego spalania oraz grając rozgrywkę multiplayer tag.
Przykład: [BBATS-XXX]YYY gdzie XXX to stanowisko a YYY to nick kierowcy.

8.Urlopy.

Każdemu graczowi przysługuje urlop w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym , chęć dnia wolnego należy zgłosić w systemie rozliczania urlopu pod adresem : https://urlop.bbatsvs.pl/ , dodatkowo także w przypadkach pilnych gracz może wystąpić z wnioskiem do zarządu o dodatkowy urlop „ Urlop Administracyjny”- urlop ten nie jest zaliczany do puli 26 dni przysługujących w roku. W uzasadnionych przypadkach zarząd może odrzucić zarówno podanie o urlop wypoczynkowy jak i administracyjny

9.Podstawowe prawa i obowiązki każdego kierowcy

Każdy Kierowca podczas gry w ETS2/ATS powinien być obecny na kanale głosowym odpowiednim do danej gry tj. CB 1-3.
Każdy Kierowca zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w życiu grupy a ponadto grając w ETS2 lub ATS być widocznym na komunikatorze Discord.
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w konwojach między firmowych i firmowych  ,o których jest informowany na kanale tekstowym komunikatora firmowego w temacie: Terminy Konwojów
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w zebraniach firmowych powoływanych przez zarząd firmy a informacje o nich widnieją na komunikatorze firmowym w dziale Terminy Zebrań. Ponadto Każdy Kierowca zobowiązany jest dbać o dobre imię firmy zarówno realnej jak i wirtualnej.

10.Sekcja Szkoleniowa

 • Każda osoba chcąca się dostać do sekcji szkoleniowej BBATS VS musi mieć ukończone 12 lat
 • Wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie z zaznaczeniem sekcja 4
 • Stosować powszechnie znane i panujące przepisy ruchu drogowego:

Prędkość: 90 km/h
Stosowanie się do sygnalizacji świetlnej
Stosowanie się do znaków pionowych i poziomych

 • Będzie spełniać poniższe wymagania rekrutacyjne tj:
 1. Komunikator: Discord
 2. Mile widziane posiadanie DLC: Going East, Skandynawia, Viva la France
  (wszystkie mapowe)
 3. Sprawny mikrofon
 • W przypadku planowanej dłużej nieobecności powyżej 2 dni należy zgłosić to osobie koordynującej i złożyć wniosek o urlop na odpowiednim kanale na komunikatorze Discord
 • W czasie gry przebywać na komunikatorze Discord
 • W przypadku chęci uczestnictwa na konwojach między firmowych należy poinformować koordynatora bądź innego członka zarządu minimum 2 dni wcześniej
 • Wszelkie rażące wulgarne aroganckie zachowania wobec kolegów/koleżanek a także ich najbliższych będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem z firmy.
 1. Zachowanie Anonimowości Graczy

Gracze, którzy nie chcą aby ich ciężarówki, zestawy , oraz nicki były prezentowane na zdjęciach pojawiających się na portalu facebook naszej firmy czy też transmisjach live z wydarzeń w których nasza firma uczestniczy powinni poinformować o tym fakcie zarząd.

12.Malowanie Firmowe.

W naszej firmie obowiązuje malowanie firmowe  przez cały czas trwania rozgrywki jest to na single player oskinowany zestaw ( ciągnik i naczepa) na multiplayer własny kolor metalik o kolorze CC0000 oraz dla zarządu malowanie o nazwie sade w kolorach biały, czerwony biały.  Dopuszcza się jazdę w innym malowaniu niż przewidziane jako firmowe jedynie za zgodą słowną lub pisemną zarządu ( nie dotyczy to postanowień zarządu wydawanych z okazji świąt Państwowych lub zwyczajowych na okres podany w komunikacie zarządu )

13.Postanowienia Końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z wydaniem ostrzeżenia lub wydaleniem osoby z firmy bez podania przyczyny.
Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje ustne lub pisemne postanowienie członka zarządu firmy.

Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać poprzez formularz: http://helpdesk.bbatsvs.pl
Problemy nie zgłoszone bądź zgłoszone poza formularzem nie będą rozpatrywane