Regulamin firmowy

Regulamin Wirtualnej Firmy BBATS

1. Zarząd
Zarząd firmy tworzą:
Prezesi: djigorpl, Michał74
Os. ds. Kadr: Ochraniacz(Boguś)
Zespół ds. Public Relations: Marzena, Ochraniacz(Boguś), DARTEX_PL

Każdemu pracownikowi biurowemu przysługuje służbowa skrzynka e-mailowa w domenie „@bbatsvs.pl”, którą zobowiązany jest sprawdzać minimum raz dziennie (osoby, które nie posiadają skrzynki proszone są o kontakt z administratorem technicznym - djigorpl)

2. Wymagania Rekrutacyjne
Osoba starająca się o zatrudnienie w naszej firmie powinna spełniać niniejsze wymagania:
Ukończone 12 lat
Komunikator Discord
Posiadanie DLC: „Going East!”, „Scandinavia”, „Vive la France !”
Znajomość przepisów ruchu drogowego
Sprawny mikrofon

3. Proces rekrutacji
Rekrutacja składa się z 2 etapów:
Wypełnienia formularza rekrutacyjnego na stronie firmy: http://rekrutacja.bbatsvs.pl
Rozmowy rekrutacyjnej
UWAGA!! Podania składane po raz 3 po odrzuceniu poprzednich nie będą rozpatrywane

4. System Rozliczeń Tras
W naszej firmie obowiązuje system rozliczeń o nazwie „Trucksbook” (https://trucksbook.eu)

5.Rangi w firmie
W naszej firmie obowiązują następujące rangi:
Szef – Prezes któremu podlegają wszystkie pozostałe rangi/funkcje w firmie
(Tag koloru czerwonego R:240 G:0 B:0)

Vice-szef- Vice- Szef – Prezes któremu podlegają wszystkie pozostałe rangi/funkcje w firmie
(Tag koloru czerwonego R:240 G:0 B:0)

PILOT – osoba uprawniona do pilotowania konwojów oraz ładunków ponad gabarytowych
– Tag wg. stanowiska w firmie
(pilot jest jedynie dodatkową funkcją)

Stanowisko Ds. Kadr – jak sama nazwa mówi osoba zajmująca się sprawami kadrowym
(Tag koloru różowego R:255 G:128 B:255)

Przyjaciel Firmy – są to nasi znajomi, przyjaciele, stali bywalcy na naszym serwerze Discord
(brak tagu oraz koloru)

Moderator – osoba odpowiedzialna za ład i porządek na serwerze Discord
(brak tagu na multiplayer)

Kierowca – jak sama nazwa mówi
(Tag koloru Szarego R:157 G:158 B:158)

Administrator IT – osoba odpowiedzialna za sprawy związane z utrzymaniem i naprawą serwerów Discord, TeamSpeak3, strony oraz wszelkich systemów IT używanych w firmie, a także służbowego maila.

6.Komunikacja
Podstawowym narzędziem komunikacji w firmie jest serwer Discord.
Na komunikatorze należy zachowywać się w sposób kulturalny, ograniczyć ilość słów wulgarnych oraz nie przekrzykiwać obecnie mówiącej osoby.
Na kanałach komunikacyjnych firmy bezwzględnie zakazuję się dyskryminacji na tle seksualnym, rasowym czy etnicznym. Każdy podczas rozgrywki powinien mieć ustawiony status komunikatora na „dostępny” (nie jest obowiązkowe przebywanie na kanale głosowym)

7.Rozgrywka
Nasza Firma stawia na realizm rozgrywki dlatego też zabrania się przekraczania prędkości powyżej 90 km/h wyjątkami są zjazdy z górzystych terenów oraz Piloci poruszający się samochodami osobowymi lub też ciągnikami siodłowymi bez naczepy z umieszczoną z przodu za szybą tabliczką z napisem „PILOT” oraz włączoną sygnalizacją ostrzegawczą (pomarańczowe koguty). Dodatkowo każdy kierowca powinien posiadać za szybą po stronie kierowcy tabliczkę z własnym imieniem bądź Nickiem w grze.
Każdy gracz zobowiązany jest ustawić jednostki metryczne w grze Euro Truck Simulator 2
Waluta: Euro
Paliwo: Litr
Prędkość: km/h
Waga ładunku: Tony
Jednostki metryczne dla gry American Truck Simulator:
Waluta: Euro
Paliwo: Galony
Prędkość: mph/mile
Waga ładunku: Funty
Ustawienia w grze realnego spalania oraz grając rozgrywkę multiplayer tag.
Przykład: [BBATS-XXX]YYY gdzie XXX to stanowisko a YYY to nick kierowcy.

8.Urlopy
Każdemu graczowi przysługuje urlop w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, chęć dnia wolnego należy zgłosić w systemie rozliczania urlopu pod adresem: https://urlop.bbatsvs.pl/ , dodatkowo także w przypadkach pilnych gracz może wystąpić z wnioskiem do zarządu o dodatkowy urlop „Urlop Administracyjny”- urlop ten nie jest zaliczany do puli 26 dni przysługujących w roku. W uzasadnionych przypadkach zarząd może odrzucić zarówno podanie o urlop wypoczynkowy jak i administracyjny

9.Podstawowe prawa i obowiązki każdego kierowcy
Każdy Kierowca grając w trybie Multiplayer zobowiązany jest przestrzegać regulaminu TruckersMP (https://truckersmp.com/knowledge-base/article/705)
Każdy Kierowca zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w życiu grupy a ponadto grając w ETS2 lub ATS być widocznym na komunikatorze Discord.
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w konwojach między firmowych i firmowych, o których jest informowany na kanale tekstowym komunikatora firmowego w temacie: Terminy Konwojów
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w zebraniach firmowych powoływanych przez zarząd firmy a informacje o nich widnieją na komunikatorze firmowym w dziale Terminy Zebrań. Ponadto Każdy Kierowca zobowiązany jest dbać o dobre imię firmy zarówno realnej jak i wirtualnej podczas konwojów między-firmowych oraz transmisji live prowadzonych na firmowych kanałach streamingowych (Youtube, Twitch, Facebook)

11. Zachowanie Anonimowości Graczy
Gracze, którzy nie chcą aby ich ciężarówki, zestawy, oraz nicki były prezentowane na zdjęciach pojawiających się na portalu Facebook naszej firmy czy też transmisjach live z wydarzeń w których nasza firma uczestniczy powinni poinformować o tym fakcie zarząd.

12.Malowanie Firmowe
W naszej firmie obowiązuje malowanie firmowe przez cały czas trwania rozgrywki jest to na Singleplayer oskinowany zestaw (ciągnik i naczepa), na multiplayer własny kolor metalic o kolorze CC0000 oraz naczepa (firanka, chłodnia, furgon) w kolorze białym. 
Dopuszcza się jazdę w innym malowaniu niż przewidziane jako firmowe jedynie za zgodą słowną lub pisemną zarządu (nie dotyczy to postanowień zarządu wydawanych z okazji świąt Państwowych lub zwyczajowych na okres podany w komunikacie zarządu)

13.Postanowienia Końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z wydaniem ostrzeżenia, które jest ważne rok od daty wydania, lub wydaleniem z firmy.
Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje ustne lub pisemne postanowienie członka zarządu firmy.