Regulamin firmowy

Regulamin Wirtualnej Firmy BBATS

1.Zarząd
Zarząd firmy tworzą:

 Prezesi:

DjigorPL,Radecki89

Członkowie zarządu: Camaro i Boguś, Marzena,

W przypadku nieobecności osoby na stanowisku do spraw kadr, Specjalisty do spraw logistyki , czy też innej osoby funkcyjnej każdy członek zarządu ma prawo przejąć jego funkcję.
Każdemu członkowi zarządu przysługuje służbowa skrzynka e-mailowa w domenie @bbatsvs.pl , którą zobowiązany jest sprawdzać minimum raz dziennie. (osoby które nie posiadają skrzynki proszone są o kontakt z administratorem technicznym- djjigorpl)

2.System Rozliczeń Tras
Trasy Rozliczamy w systemie Trucksbook.eu zwanym dalej TB.
Spedytor ma obowiązek wyznaczyć kierowcą tak trasy by wyjechali minimum 10.000 km.  Osoby które korzystają z modyfikacji mapowych mają obowiązek skontaktowania się z naszym spedytorem w celu ustalenia trybu zdawania tras. Jeśli kierowca przejedzie wymagane minimum może ale nie musi jeździć z firmową naczepą i sam decydować gdzie chce jechać i z czym. Chyba, że nadal chce mieć wyznaczane frachty przez spedytora, wtedy musi o tym poinformować w/w spedytora o tym fakcie.
Limit Miesięczny dla kierowcy wynosi 10.000 km , po osiągnięciu limitu należy skontaktować się z spedytorem celem wyrażenia chęci na przejechanie kolejnego zlecenia ponad limit km.
Każdy z kierowców jest zobowiązany do ustawienia ostrzeżeń o przekroczonej prędkości na wartości odpowiednio dla gry Euro Truck Simulator 2 : 95 km/h oraz American Truck Simulator :68 MPH.

3.Rangi w firmie
w naszej firmie obowiązują następujące rangi:
Szef – Członek zarządu któremu podlegają wszystkie pozostałe rangi/funkcje w firmie ( Tag koloru czerwonego)
Członek zarządu – są to osoby funkcyjne odpowiedzialne za zarządzanie firmą.
Specjalista ds. Logistyki  – Osoba odpowiedzialna za przydzielania tras oraz o to by każdy kierowca miał przydzieloną określoną limitem liczbę normy miesięcznej kilometrów.
( tag koloru Zielonego)
PILOT – Osoba uprawniona do pilotowania konwojów oraz ładunków ponad gabarytowych -Tag wg. Stanowiska w firmie
( pilot jest jedynie dodatkową funkcją)
Stanowisko Ds. Kadr – jak sama nazwa mówi osoba zajmująca się sprawami kadrowymi ( Tag koloru żółtego)
Przyjaciel Firmy – Są to nasi znajomi, przyjaciele, stali bywalcy na naszym serwerze discord (brak tagu oraz koloru)
Moderator – Osoba odpowiedzialna za ład i porządek na serwerze discord.
( Brak tagu na multiplayer)
Kierowca – Jak sama nazwa mówi. ( tag Koloru Niebieskiego)
Rekrut – Osoba nowo przyjęta do firmy przebywająca na okresie próbny( tag koloru białego).
Podwykonawca-  Osoba nie będąca „pracownikiem” firmy lecz oddająca trasy w firmie na której rzecz pracuje. (Tag. Fioletowy)* w nawiasach podano kolory tagów obowiązujących na Multiplayer ETS2/ ATS

Administrator Techniczny – Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z utrzymaniem i  naprawą serwerów discord, TeamSpeak3, strony oraz formularza kontaktowego i służbowego maila.

4.Komunikacja
Podstawowym narzędziem komunikacji w firmie jest serwer Discord.
Na komunikatorze należy zachowywać się w sposób kulturalny , ograniczyć ilość słów wulgarnych oraz nie przekrzykiwać obecnie mówiącej osoby.
Na kanałach komunikacyjnych firmy bezwzględnie zakazuję się dyskryminacji na tle seksualnym, rasowym czy etnicznym.

5.Wymagania Rekrutacyjne
Osoba starająca się o zatrudnienie w naszej firmie powinna spełniać niniejsze wymagania:
Ukończone 14 Lat
Komunikator Discord
Posiadanie DLC : Going East ,Skandynawia, Viva la France
Znajomość Przepisów ruchu drogowego
Sprawny Mikrofon

6.Proces Rekrutacji
Rekrutacja składa się z 3 etapów:
Wypełnienia Formularza Rekrutacyjnego na stronie firmy: http://rekrutacja.bbatsvs.pl
Rozmowy Rekrutacyjnej;
Przebycia Trasy z Osobą odpowiedzialną za rekrutację oraz członkiem zarządu firmy;
Po spełnieniu tych warunków kandydat otrzymuję rangę Rekruta oraz 14 Dni na przejechanie łącznego dystansu 6 000 kilometrów.

7.Rozgrywka
Nasza Firma stawia na realizm rozgrywki dlatego też zabrania się przekraczania prędkości powyżej 90 km/h wyjątkami są zjazdy z górzystych terenów oraz Piloci poruszający się samochodami osobowymi lub też ciągnikami siodłowymi bez naczepy z umieszczoną z przodu za szybą tabliczką z napisem „ PILOT” oraz włączoną sygnalizacją ostrzegawczą ( pomarańczowe koguty)
Każdy gracz zobowiązany jest ustawić jednostki metryczne w grze Euro Truck Simulator 2
Waluta: Euro
Paliwo: Litr
Prędkość: Km/H
Waga ładunku: Tony
Jednostki metryczne dla gry American Truck Simulator:
Waluta: Euro
Paliwo: Galony
Prędkość: MPH/Mile
Waga ładunku: Funty
Ustawienia w grze realnego spalania oraz grając rozgrywkę multiplayer tag . Przykład: [BBATS-XXX]YYY gdzie xxx to stanowisko a YYY to nick kierowcy.

8.Pilotaż Konwojów oraz Ładunków Ponadgabarytowych
Do pilotowania konwojów firmowych, między-firmowych i ładunków ponadnormatywnych w firmie są wyznaczone osoby , które posiadają na komunikatorze Discord rangę pilot.
Pilot podczas pilotażu powinien posiadać włączone oświetlenie ostrzegawcze , a także CB Radio i komunikator firmowy .

 

  1. Organizacja Konwojów Firmowych
    Aby zorganizować konwój należy wypełnić prawidłowo plan konwoju oraz zapoznać się z regulaminem konwoju (dokumenty dostępne na kanale tekstowym ” wzory i regulaminy” na firmowym komunikatorze. Zarząd Firmy ma prawo odroczyć konwój w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wypełnionego planu konwoju.
  2. Podstawowe Prawa i Obowiązki Podwykonawcy
    Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz ograniczenia prędkości dla ciężarówek ( V-max 90) oraz godnie reprezentować firmę dla której pracuje tak samo jak jej pracownicy. Osoby będące na stanowisku „Podwykonawca” nie obowiązuje miesięczny limit kilometrów , rozpiski ,malowanie firmowe oraz obecność na konwojach firmowych i między- firmowych  natomiast zobowiązane są oddać minimum jedną trasę miesięcznie ( w przypadku stwierdzenia braku aktywności podwykonawcy może zostać on usunięty z systemu rozliczeń) . Podwykonawca może otrzymać rozpiskę lub wziąć udział w konwoju na wyraźną prośbę skierowaną do Dyspozytora bądź zarządu firmy. W Przypadku chęci udziału w konwoju podwykonawca zobowiązany jest przemalować swój zestaw w barwy firmowe określone na kanale komunikatora firmowego : malowanie firmowe

11.Podstawowe Prawa i Obowiązki każdego Kierowcy

Każdy Kierowca podczas gry w ETS2/ATS powinien być obecny na kanale głosowym odpowiednim do danej gry tj. CB 1-3

Każdy kierowca powinien miesięcznie przejechać wszystkie wyznaczone trasy o łącznej długości 10.000 km oraz przestrzegać przepisów o ruchu drogowym a w szczególności ograniczenia prędkości i pierwszeństwa przejazdu.
Każdy Kierowca zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w życiu grupy a ponadto grając w ETS2 lub ATS być widocznym na komunikatorze Discord.
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w minimum 2 konwojach firmowych lub między firmowych , o których jest informowany na kanale tekstowym komunikatora firmowego w temacie :Terminy Konwojów.
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w zebraniach firmowych powoływanych przez zarząd firmy a informacje o nich widnieją na komunikatorze firmowym w dziale Terminy Zebrań. Ponadto Każdy Kierowca zobowiązany jest dbać o dobre imię firmy zarówno realnej.

 

12.Sprawy techniczne
Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać poprzez formularz  http://helpdesk.bbatsvs.pl
Problemy nie zgłoszone bądź zgłoszone poza formularzem nie będą rozpatrywane.

13.Postanowienia Końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z wydaleniem osoby z firmy bez podania przyczyny.
Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje ustne lub pisemne postanowienie członka zarządu firmy.