Regulamin firmowy

Regulamin Wirtualnej Firmy BBATS

 1. Zarząd
  Zarząd firmy tworzą:

Prezesi: DjigorPL i Radecki89

Członkowie Zarządu: Camaro i Marzena

W przypadku nieobecności osoby na stanowisku do spraw kadr, specjalisty do spraw logistyki, czy też innej osoby funkcyjnej każdy członek zarządu ma prawo przejąć jego funkcję. Każdemu członkowi zarządu przysługuje służbowa skrzynka e-mailowa w domenie @bbatsvs.pl , którą zobowiązany jest sprawdzać minimum raz dziennie. (osoby które nie posiadają skrzynki proszone są o kontakt z administratorem technicznym- DjigorPL)

 1. Wymagania Rekrutacyjne
  Osoba starająca się o zatrudnienie w naszej firmie powinna spełniać niniejsze wymagania:
  Ukończone 14 lat
  Komunikator Discord
  Posiadanie DLC: Going East, Skandynawia, Viva la France
  Znajomość przepisów ruchu drogowego
  Sprawny mikrofon

 1. Proces rekrutacji
  Rekrutacja składa się z 3 etapów:
  Wypełnienia formularza rekrutacyjnego na stronie firmy: http://rekrutacja.bbatsvs.pl
  Rozmowy rekrutacyjnej
  Przebycia trasy z osobą odpowiedzialną za rekrutację oraz członkiem zarządu firmy
  Po spełnieniu tych warunków kandydat otrzymuję rangę Rekruta oraz 14 dni na przejechanie łącznego dystansu 6 000 kilometrów.

 1. System Rozliczeń Tras

W naszej firmie nie ma limitu kilometrów !!!

Trasy Rozliczamy w systemie Trucksbook.eu zwanym dalej TB. A także jest możliwość rozliczania się w systemie Virtual Trucker – VT

 1. Rangi w firmie
  W naszej firmie obowiązują następujące rangi:

Szef – członek zarządu któremu podlegają wszystkie pozostałe rangi/funkcje w firmie
(tag koloru czerwonego)

Członek Zarządu – są to osoby funkcyjne odpowiedzialne za zarządzanie firmą

Spedytor – osoba odpowiedzialna za przydzielania tras oraz o to by każdy kierowca miał przydzieloną określoną limitem liczbę normy miesięcznej kilometrów
(tag koloru Zielonego)

PILOT – osoba uprawniona do pilotowania konwojów oraz ładunków ponad gabarytowych
– tag wg. stanowiska w firmie
(pilot jest jedynie dodatkową funkcją)

Stanowisko Ds. Kadr – jak sama nazwa mówi osoba zajmująca się sprawami kadrowym
(tag koloru żółtego)

Przyjaciel Firmy – są to nasi znajomi, przyjaciele, stali bywalcy na naszym serwerze discord
(brak tagu oraz koloru)

Moderator – osoba odpowiedzialna za ład i porządek na serwerze Discord
(brak tagu na multiplayer)

Kierowca – jak sama nazwa mówi
(tag koloru niebieskiego)

Rekrut – osoba nowo przyjęta do firmy przebywająca na okresie próbny
(tag koloru białego)

Administrator Techniczny – osoba odpowiedzialna za sprawy związane z utrzymaniem i naprawą serwerów Discord, TeamSpeak3, strony oraz formularza kontaktowego i służbowego maila.

 1. Komunikacja
  Podstawowym narzędziem komunikacji w firmie jest serwer Discord.
  Na komunikatorze należy zachowywać się w sposób kulturalny, ograniczyć ilość słów wulgarnych oraz nie przekrzykiwać obecnie mówiącej osoby.
  Na kanałach komunikacyjnych firmy bezwzględnie zakazuję się dyskryminacji na tle seksualnym, rasowym czy etnicznym.

 1. Rozgrywka
  Nasza Firma stawia na realizm rozgrywki dlatego też zabrania się przekraczania prędkości powyżej 90 km/h wyjątkami są zjazdy z górzystych terenów oraz Piloci poruszający się samochodami osobowymi lub też ciągnikami siodłowymi bez naczepy z umieszczoną z przodu za szybą tabliczką z napisem „PILOT” oraz włączoną sygnalizacją ostrzegawczą (pomarańczowe koguty)

  Każdy gracz zobowiązany jest ustawić jednostki metryczne w grze Euro Truck Simulator 2

  Waluta: Euro
  Paliwo: Litr
  Prędkość: km/h
  Waga ładunku: Tony

  Jednostki metryczne dla gry American Truck Simulator:

  Waluta: Euro
  Paliwo: Galony
  Prędkość: mph/mile
  Waga ładunku: Funty

  Ustawienia w grze realnego spalania oraz grając rozgrywkę multiplayer tag.
  Przykład: [BBATS-XXX]YYY gdzie XXX to stanowisko a YYY to nick kierowcy.

 1. Pilotaż konwojów oraz ładunków ponadgabarytowych

  Do pilotowania konwojów firmowych, między firmowych i ładunków ponadnormatywnych w firmie są wyznaczone osoby, które posiadają na komunikatorze Discord rangę pilot.
  Pilot podczas pilotażu powinien posiadać włączone oświetlenie ostrzegawcze, a także CB Radio i komunikator firmowy.
 • Organizacja konwojów firmowych
  Aby zorganizować konwój należy wypełnić prawidłowo plan konwoju oraz zapoznać się z regulaminem konwoju (dokumenty dostępne na kanale tekstowym „wzory i regulaminy” na firmowym komunikatorze. Zarząd Firmy ma prawo odroczyć konwój w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wypełnionego planu konwoju.

 1. Podstawowe prawa i obowiązki każdego kierowcy

Każdy Kierowca podczas gry w ETS2/ATS powinien być obecny na kanale głosowym odpowiednim do danej gry tj. CB 1-3.
Każdy Kierowca zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w życiu grupy a ponadto grając w ETS2 lub ATS być widocznym na komunikatorze Discord.
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w minimum 2 konwojach firmowych lub między firmowych ,o których jest informowany na kanale tekstowym komunikatora firmowego w temacie: Terminy Konwojów
Każdy Kierowca zobowiązany jest do udziału w zebraniach firmowych powoływanych przez zarząd firmy a informacje o nich widnieją na komunikatorze firmowym w dziale Terminy Zebrań. Ponadto Każdy Kierowca zobowiązany jest dbać o dobre imię firmy zarówno realnej.

Każdej osobie w firmie przysługuje w ciągu całego roku 26 dni urlopu.

 1. Sekcja Szkoleniowa
 • Każda osoba chcąca się dostać do sekcji szkoleniowej BBATS VS musi mieć ukończone 11 lat
 • Wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie z zaznaczeniem sekcja 4
 • Stosować powszechnie znane i panujące przepisy ruchu drogowego:

  Prędkość: 90 km/h
  Stosowanie się do sygnalizacji świetlnej
  Stosowanie się do znaków pionowych i poziomych

 • Będzie spełniać poniższe wymagania rekrutacyjne tj:
 1. Komunikator: Discord
 2. Mile widziane posiadanie DLC: Going East, Skandynawia, Viva la France
  (wszystkie mapowe)
 3. Sprawny mikrofon
 • W przypadku planowanej dłużej nieobecności powyżej 2 dni należy zgłosić to osobie koordynującej i złożyć wniosek o urlop na odpowiednim kanale na komunikatorze Discord
 • W czasie gry przebywać na komunikatorze Discord
 • W przypadku chęci uczestnictwa na konwojach między firmowych należy poinformować koordynatora bądź innego członka zarządu minimum 2 dni wcześniej
 • Wszelkie rażące wulgarne aroganckie zachowania wobec kolegów/koleżanek a także ich najbliższych będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem z firmy.

 1. Postanowienia Końcowe
  Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z wydaleniem osoby z firmy bez podania przyczyny.
  Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje ustne lub pisemne postanowienie członka zarządu firmy.

Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać poprzez formularz: http://helpdesk.bbatsvs.pl
Problemy nie zgłoszone bądź zgłoszone poza formularzem nie będą rozpatrywane